Search
 
   Position
Exon region
Intron region
UTR region
AGI
% Restriction to highly conserved TF binding sites (0-100)
 
Go to graphical and table display 

1        10        20        30        40        50        60        70        80        90        100 
                                                           --------->KAN1
                                                          <-------TEIL
                                                         <---------MYB52(1)
                                                       <---------ANAC58
                                                       <---------ANAC58
                                                    <-----------GT1
                                                 <---------AHL12(3)
                                                 --------->AHL25(1)
                                                 <---------AHL25(1)
                                                 --------->AHL12(3)
                                                 <---------AHL12(1)
                                                --------->AHL25(3)--------->ARR11(2)
           --------->RVE1(2)                    --------->AHL12(1)--------->RVE1(2)
           --------->GLK1(2)                    <---------AHL12(1)--------->GATA12
  --------->ANAC58                              <---------AHL25(2)<---------ARR11(2)               <
  --------->ANAC46       <-------TEIL     <---------WOX13(2)    ------>ZmHOX2a(1)  --------->ANAC58-
  --------->ANAC58<-----------GT1         --------->WOX13(2)  ----------->RAV1(2)  --------->ANAC58<
-----YAB5  --------->ARR11(3)       <---------YAB1<---------AHL25(3)            <---------SPL7(1)  -
--YAB5     <---------ARR11(3)   <---------RVE1(2)--------->AHL12(1) ------>ZmHOX2a(2)       --------
 
cgtagacgacacaaaatctttgaaccggttcatttgattttgatcaattgaaatatttccgttcatcctgatccatgctccatcgtatgcaagggtcgag  12159900
               <---------ARR14(2)
               --------->ARR14(2)
               --------->ARR11(2)
               <---------ARR11(2)
               --------->RVE1(2)                 <---------KAN1
       <-----------HVH21                        <---------RVE1(2)
  --------->GLK1(2)                             <---------GLK1(2)
 <---------ARR14(2)                          --------->ANAC55(2)
 --------->KAN4(2)                           --------->ANAC58
<---------AHL12(1)                           --------->ANAC55(1)
<---------HSFB2a(1)                          --------->ANAC58
--------->HSFB2a(1)                          <---------ANAC55(2)
--------->AHL12(1)                     --------->AHL20(2)
--------->KAN1 --------->GLK1(2)       <---------AHL20(2)                                          -
<---------KAN1 <-----------ARR10    --------->YAB1       --------->KAN1           <-------GAMYB   --
--------->KAN4(1)                  <---------YAB1--------->GLK1(1)               <---------ANAC46 <-
<---------KAN4(1)                <---------ICU4 <---------ARR14(2)               <---------MYB46(3)-
---------ARR14(2)                --------->YAB1 <---------GATA12            <---------KAN1       ---
--------->TaMYB80               <---------YAB1  --------->ARR14(2)          --------->ALFIN1     <--
---------KAN4(2)                <---------YAB5  --------->ARR11(2)   --------->ZAT14            ----
-------->ARR14(2)             --------->YAB1 --------->ANAC46      --------->ANAC58             <---
->ETT(2)      <---------KAN1--------->ANAC46<---------LBD16        --------->ANAC58          -------
 
agaatattctggtcagagtatctgagcatacactcatcataataaaacacggattttctctcactcggacactgaacgagtgtgtcgttgatggagaagg  12160000
                                   --------->RAP2.6(2)
                                   ------>NtERF2
                                 <---------LBD16
                                 ------>NtERF2
                                 --------->LBD16
                                 --------->At4g35610
                                 <---------At4g35610
                                --------->ANAC46
                             <---------ARR11(2)
       --------->ANAC58      --------->ARR11(2)
       --------->ANAC58      --------->ARR14(2)
       <----------ID1        <---------ARR14(2)
    --------->ARR11(2)    <---------TGA1a
    --------->ARR14(2)    <---------O2               ----------->HVH21
    <---------ARR14(2)    =======================bZIP_DOF
    <---------ARR11(2)    =======================bZIP_DOF
-------->ANAC58           --------->O2              <---------MYB52(1)      ------>NtERF2
------->ATERF1(1)         --------->TGA1a    --------->DAG2   <-----------RAV1(2)
-----NtERF2         <-----------HVH21        --------->DOF5.7(1)    <---------ANAC58
-------->ANAC58    --------->LBD16 --------->LBD16 --------->At4g35610     --------->ANAC58
--->NtERF2        --------->ATERF1(2)       ---------->DOF2 <-----------HVH21 ----------->RAV1(2)
-------ATERF1(1)  <---------DEAR3(1)<------NtERF2  <---------At4g35610 <-----------HVH21
------->HVH21     <---------ATERF1(2) ---------->DOF2--------->WRKY38(1)   --------->ANAC58
------DEAR3(1)  --------->MYB52(1)--------->ANAC46 --------->LBD16  <---------ANAC58               -
-->DOF5.7(1)--------->MYB52(1) <---------LBD16   <---------LBD16    <---------ANAC46  <----------DOF2
 
cgacgcagttacgacaaactgccggtgagacgtctccgcggcaaaggaaaagtccggtgactctatcaggggcttgtcccgccctggcgctttggaatcc  12160100
                      ---------->DOF2
                  <------NtERF2
                 ------>NtERF2
                <---------RAP2.3(3)
               <---------ANAC58
               <---------ANAC46                                      <---------ANAC58            ---
             --------->ALFIN1                                        <---------ANAC58           <---
            --------->ALFIN1                                         <---------ANAC46           ----
          --------->ALFIN1                                      <---------MYB46(3)              ----
          <---------ANAC46                                 --------->DOF5.7(1)        --------->ARR14(2)
          <---------ANAC58          --------->DOF5.7(1)   --------->MYB52(1)          <---------ARR14(2)
          <---------ANAC58   <----------ID1            --------->ANAC55(2)         <---------ANAC58
     --------->DOF5.7(1)--------->DOF5.7(1)            <---------ANAC55(2)         <---------ANAC58
 <---------ZAT6<---------ANAC58    --------->DOF5.7(1) --------->ANAC58            <---------ANAC46
-------->ZAT14<---------MYB46(3)  ---------->DOF2      --------->ANAC58           ---------->ID1<---
 
agtagagtaagaggcgttgggggcagaaagagaagacaaaagggttctgagattagtcaagtaagggctgtttcttgaataagttgtcgtatttgggcaa  12160200
  --------------->AGL15
  <---------------AGL15                                                        *TSS
  <----------DOF2                                                         --------->At4g35610    ---
 <-----------------AGL3                                      --------->At4g35610   <------------CBF
------>KAN1                                             --------->DOF5.7(1)<-----------RAV1(2)   ===
------ARR14(2)               --------->ZAT2            --------->DOF5.7(1)<------NtERF2         ----
----->ARR14(2)               --------->At4g35610      ---------->DOF2    ----------->RAV1(1)<-------
----->ARR11(2)              --------->GLK1(2)     >>>>>>>>>TBF1    --------->DOF5.7(1)     ---------
------ARR11(2)           ------->GAMYB        <------ZmHOX2a(1)  ---------->DOF2 --------->ARR11(3)
 
atatgctttatatagaaaacattttcaacagaagctgtgaagctagtgaggaagaagaaaaggaagatgaaagaggcaccagaagacattgttcgatttc  12160300
                                        --------->AHL20(1)
                                        <---------AHL12(2)
                                        <---------AHL20(1)
                                        --------->AHL20(3)
                                        <---------AHL25(2)
                                        --------->AHL25(2)
                                        <---------AHL20(3)
                                        --------->AHL12(2)
                                        <---------ARR11(3)
                                        --------->ARR11(3)
                                       <---------AHL12(1)
                                       --------->AHL12(1)
                                      ------->TEIL
                                   <---------YAB1
                              --------->YAB1
                              <--------HAHB4
                              --------->AHL12(1)
                              <---------ICU4
                              <---------AHL25(3)
                              <---------AHL20(2)
                              -------->ATHB1
                              -------->HAHB4
                             --------->AHL25(3)
                             <---------ATHB51
                             <---------YAB1
                            <---------WOX13(2)
                            --------->WOX13(2)
                           <---------ICU4
                          ------>ZmHOX2a(1)
                    ------->TEIL --------->YAB1                            <---------WOX13(1)
               --------->YAB5<---------YAB5                               <---------ARR14(2)
              <------ZmHOX2a(2)--------->AHL25(2)                         <------------CBF
             <---------GATA12<---------ATHB12                <---------ANAC58
             --------->GATA12--------->ICU4<-----------GT1   <---------ANAC58
             <---------RVE1(2)--------->ATHB51               ----------->GT1
  <----------DOF2<---------YAB1<---------AHL20(3)            --------->ANAC55(2)
<---------At4g35610 <---------GATA12--------->YAB5           <---------O2<------ZmHOX2a(1)     -----
--->ZmHOX2a(1)===================HOX2a_HOX2a                 <---------ANAC46                  <----
=====================HOX2a_HOX2a<---------YAB1 <<<<<<<<<TBF1 <---------ANAC55(1)   --------------->AGL15
----->TOE2(3)--------->ARR11(3)<---------AHL12(2)            <---------ANAC55(2)   <---------------AGL15
--GLK1(1)    <---------ARR11(3)<---------AHL25(2)         <---------MYB52(1) --------->YAB5  <------
>GATA12     <---------At4g35610--------->AHL20(3)        <-----------HVH21--------->ARR14(2) <------
 
ctcagcttttgtttcagatcatgaatctcctaattattatgaatattttcttcttctctctgttacgtgaaacagaggattgactactactataagtcaa  12160400
                                                                           ---------->DOF2
                                                                        <---------YAB1      --------
       <----------DOF2                                              <---------ANAC58        <-------
      <---------DOF5.7(1)                                   <---------GLK1(2)               --------
     ---------->ID1                           ---------->DOF2       <---------ANAC46       <--------
<----------DOF2                    ----------->GT1          <---------RVE1(2)--------->ANAC58-------
---->At4g35610           --------->ANAC46   <---------YAB1  --------->ARR11(3)             <--------
-----At4g35610           --------->ANAC58 --------->YAB1    <---------ARR11(3)  --------->CCA1(2)  -
---WRKY38(1)             --------->ANAC58<---------YAB1     --------->GATA12 --------->ANAC58-------
---WRKY12       ----------->GT1<------ZmHOX2a(1)      --------->YAB5<---------ANAC58     --------->YAB1
 
ctgcttttgtctttttaagtgggaaaacaagacaggaagagtttataatgaaagtgaccattagatttttggcttatgaaaagctatgcatattatcatt  12160500
                     --------->ZAT6
                     <---------ALFIN1
->YAB1               --------->KAN1                       --------->ANAC58
-HAHB4           <------ZmHOX2a(2)                        --------->ANAC46
->YAB5          --------->ARR11(3)                  --------->ANAC58
-YAB1           <---------ARR11(3)       <---------YAB1 --------->MYB52(1)
-->WOX13(2)     --------->RVE1(2)       --------->TOE2(3) --------->ANAC58
-YAB5 --------->TOE2(3)        ------>ZmHOX2a(2)    --------->ANAC58
-------->TOE2(3)--------->GATA12      <---------YAB5--------->ANAC46          <-----------RAV1(2)
-->TOE2(3)      <---------GATA12   <-------TEIL<----------ID1            --------->ANAC46
 
aacctctaatctcaacgaagatcaacactcgtgatcgatgcatcatcaatggaacaagcaaacgacatggtagtagacggaccaggctcaagtctctcgg  12160600
                       --------->LBD16
                 ----------->HVH21
                ------>ZmHOX2a(2)
               <------ZmHOX2a(2)
               <---------KAN1
               <---------At4g35610
               --------->At4g35610
              --------->GATA12
              <---------GATA12
              --------->ARR11(2)
              <---------ARR11(2)         --------->WOX13(2)                                  <------
              <---------AGP1             <---------WOX13(2)                     --------->At4g35610
              --------->ARR14(2)     --------->ANAC46                           ====================
              <---------RVE1(2)     --------->LBD16                             ----------->RAV1(2)
              <---------ARR14(2)   <-----------RAV1(2)                          <---------At4g35610
              --------->RVE1(2) <---------ARR14(2)      <------NtERF2      <---------ZAT18   -------
              <-----------ARR10 --------->RVE1(2)  <-------PIF5       <---------YAB1         <------
             <---------CCA1(2)  --------->ARR14(2) ------->PIF5 ---------->DOF2<---------GATA12<----
         <---------ANAC46       <---------GATA12  <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMIR472 --------->GLK1(2)   <
 
ctaatgggtttggctcggatctgaccctgaaaacaaatccaggtaattgaggcacgggcagagtaagaaaagtattagtgagcatctgaaacactgtgga  12160700
                 --------->ARR14(2)
                 <---------GLK1(2)
                 <---------ARR11(3)
          ------>ZmHOX2a(2)
          =============HOX2a_HOX2a
        <---------ARR11(3)
        <---------GATA12
        --------->ARR14(2)
        <---------ARR14(2)                                               --------->YAB1
        --------->ARR11(2)                                               --------->YAB5
        --------->GATA12                                     --------->bZIP60(1)               -----
        <---------ARR11(2)                                   <---------bZIP60(1)               <----
---ETT(2)<------ZmHOX2a(2)   --------->ZAT18            --------->At4g35610   --------->ZAT6   -----
===========RAV   <---------ARR14(2)                  <---------At4g35610<---------YAB5       <------NtERF2
-->ETT(2)==============HOX2a_HOX2a                   --------->At4g35610<---------YAB1       -------
---ZAT18--------->ARR11(3)  --------->ANAC58        <---------GATA12<----------DOF2        <--------
-----RVE1(2)    <------ZmHOX2a(1)                   ------->TEIL   <---------DOF5.7(1)<---------ALFIN1
-----------RAV1(1)          --------->ANAC58      <-------TEIL     <---------ICU4  --------->ANAC46<
 
cattgttggacgatctgcaggattttcttgaacgcacaataagcttatatggatgcatctgatgacttcatctttatcataactctcccccatggccggg  12160800
<- Previous    Next ->

AGI:  At4g23230.1   
Description:  protein kinase family protein. Identical to Cysteine-rich receptor-like protein kinase 15 precursor (CRK15) [Arabidopsis Thaliana] (GB:Q8W4G6;GB:O65475); similar to protein kinase family protein [Arabidopsis thaliana] (TAIR:AT4G23160.1); similar to protein kinase family protein [Arabidopsis thaliana] (TAIR:AT4G23150.1); similar to CRK10 (CYSTEINE-RICH RLK10), kinase [Arabidopsis thaliana] (TAIR:AT4G23180.1); similar to unnamed protein product [Vitis vinifera] (GB:CAO63725.1); contains InterPro domain Protein of unknown function DUF26 (InterPro:IPR002902); contains InterPro domain Serine/threonine protein kinase; (InterPro:IPR002290); contain
Range:  from: 12157579    to: 12160280    Orientation: Reverse
Links:  TAIR  MIPS  AIP 
 
AGI:  At4g23240.1   
Description:  protein kinase family protein. Identical to Putative cysteine-rich receptor-like protein kinase 16 precursor (CRK16) [Arabidopsis Thaliana] (GB:O65476); similar to protein kinase family protein [Arabidopsis thaliana] (TAIR:AT4G23290.1); similar to protein kinase family protein [Arabidopsis thaliana] (TAIR:AT4G23290.2); similar to unnamed protein product [Vitis vinifera] (GB:CAO63725.1); contains InterPro domain Serine/threonine protein kinase; (InterPro:IPR002290); contains InterPro domain Protein kinase, core; (InterPro:IPR000719); contains InterPro domain Protein kinase-like (InterPro:IPR011009); contains InterPro domain Serine/threonine p
Range:  from: 12160512    to: 12161964    Orientation: Reverse
Links:  TAIR  MIPS  AIP 
 
 
Please cite the corresponding publications when using AthaMap.