Search
 
   Position
Exon region
Intron region
UTR region
AGI
% Restriction to highly conserved TF binding sites (0-100)
 
Go to graphical and table display 

1        10        20        30        40        50        60        70        80        90        100 
                                <---------ICU4
                               ------>ZmHOX2a(1)
                          <---------ANAC58           --------->ZAT14
                          --------->bZIP60(1)        <---------ZAT14
                        <---------DOF5.7(2)        --------->ANAC46
                       --------->WRKY12     <---------ICU4
                       ----------->HVH21 --------->AtMYB61
--------YAB1    --------->At4g35610   <---------ALFIN1                      <---------DAG2
----->YAB1      <---------At4g35610  --------->MYB46(3)                     <----------DOF2     <---
-----YAB1--------->ATHB12 <---------ANAC58  --------->YAB1              <---------ZAT18---------->DOF2
 
cataagtgaaaatgtttggagcagagttgacgtcctcatcaccaccatcatcacactgaacaatacaatgagcaatgcgcttttctctcacaaagccaat  71700
                       --------->CCA1(2)
                    <---------TOE2(3)      --------->ANAC58
               ------>MYB83                --------->ANAC46
          <-----------GT1                  --------->ANAC58                           <---------TOE1(3)
------ARR11(3) ------>MYB46(1)  ----------->GT1            --------->ANAC46           <---------TOE2(3)
 
ttcttcaacaatttcacctatctaagatagagaagaagataaatccaagtaagagtgtttacacaaaattgaactaaatcgaccaatttaaggttatcta  71800
                                                                  --------->ANAC58
                                                                  --------->ANAC58
                                                                  --------->ANAC46
           --------->ICU4                                     --------->YAB1
    --------->YAB1             --------->At5g28300          ------->TEIL                      <-----
    <---------ICU4---------->ID1                         --------->ANAC55(2)                  ------
   <---------ATHB12           ----------->GT1            <---------ANAC55(2)    ---------->DOF2    -
 --------->WOX13(1)  <---------YAB1                     <---------TOE2(3)   --------->LBD16   <-----
 
agaccaattaagacataatttgttctaattacacagtaaaaaatatcaaattgttctctaacgtatcacaagcgacatccgagtaaagactaaaattcga  71900
           <---------TOE2(3)
           <---------TOE1(3)
         ---------->DOF2
        <---------AHL20(2)      <---------ANAC58
        --------->AHL20(2)      <---------ANAC58
    <---------AHL20(1)         <---------At4g35610
    --------->AHL20(2)         <---------MYB46(3)
    --------->AHL20(1)         --------->At4g35610                                 <------ZmHOX2a(2)
    <---------AHL20(2)      <---------ANAC58                                      --------->ARR11(3)
   --------->AHL20(2)       <---------ANAC58                                      <---------ARR11(3)
   <---------AHL20(2)   --------->DAG2                                           --------->At4g35610
----HSFB2a(2)          ---------->DOF2                                           <---------At4g35610
--->HSFB2a(2)        --------->HSFB2a(2)                                         <---------GLK1(1)
-------->AHL20(2)    <---------HSFB2a(2)            <------ZmHOX2a(1)   ---------->DOF2        <----
----HSFC1(1)         <---------------AGL15<------ZmHOX2a(1)  <---------ARR11(3)  --------->GLK1(1)
 
gaaaaaataaattaaaggtttcttctaaaaggggtgcttacataaggactcttgaggagagcgatatcatcttcatcaagcgggagatcactcaccattt  72000
                  --------->CCA1(2)
                 --------->ARR11(3)
                 <---------ARR11(3)
                 --------->ARR14(2)
                 <---------ARR14(2)                  --------->MYB52(1)
         --------->LBD16                          --------->TOE2(3)                        <------MYB83
        <---------ANAC58                       --------->GLK1(1)                          --------->MYB59
        <---------ANAC58                       <---------GLK1(1)                        <---------MYB52(1)
     --------->GLK1(2)                  <---------ANAC46                            <---------DOF5.7(2)
    --------->ARR14(2)                  <---------ANAC58                            <---------At5g28300
    <---------GLK1(2)                   <---------ANAC55(2)            <---------HSFC1(2) <---------AtMYB61
    <---------ARR14(2)                  --------->ANAC55(2)            --------->HSFC1(2)<---------MYB55(1)
   <---------At4g35610                  <---------ANAC55(1)      ---------->DOF2   <-----------GT1
-----AHL20(2)  ----------->ARR10        <---------ANAC58    --------->YAB1     ------->TEIL<------MYB46(1)
 
tttttcagattccgagtgaagatttgagaaattcgaagggtttacgtgagatttcttaacgaataagaaaaagaagctactgtatgttaccgtttggtct  72100
                       --------->HSFC1(2)                                         <----------DOF2
                       <---------HSFC1(2)                               ------------>CBF
                       --------->HSFB2a(1)                           <----------DOF2  <---------HSFB2a(2)
                       <---------HSFB2a(1)                     <---------------AtSPL8 --------->HSFB2a(2)
                <---------ARR14(2)                       ------------>CBF   ----------->GT1
             <---------TOE1(3)                           <---------------AGL15 <-----------GT1
             <---------TOE2(3)       *TSS                --------------->AGL15 ------->TEIL
 
ctctgtaagtgtgtctgaggtttcgaaatttcgaatttaggcgaagaaggaagaaactgactcaatgtagtactttgcaatgtaactttctcgatggtcc  72200
                                         <------------CBF
                                     ---------->ID1                                   <---------ANAC58
                                     <-----------GT1                               <--------P      -
                                    <-----------GT1               <-----------------AG<---------ANAC46
                                ------>ZmHOX2a(1)    <---------ARR11(3)         <---------TOE2(3)  -
                        --------->ARR14(2)           --------->AHL20(1)   <------MYB46(1)          <
         <---------HSFC1(2)     <----------DOF2      --------->ARR11(3)   <------MYB83<---------ANAC58
         --------->HSFC1(2)  ---------->ID1         --------->AHL20(2)   --------->MYB59 <-------GAMYB
 
atgggccttagaaccgtcttaggcccaaatatgtccttttttcccattggcccaaatatatccaaaactttctaatttggttagaggttgctcgttgctg  72300
     <---------TOE2(3)
   <---------AHL20(2)                                                                              <
   --------->AHL20(2)                                                                              -
-------->AHL20(2)                     *TSS                                                 ---------
-------->ICU4                     ---------->DOF2                                          <--------
---------AHL20(2)  <---------ANAC46 <----------ID1                                 --------->AHL20(2)
 
tattaattaatgttttatgttttcgtttagagttttgtaaagacaaattagagagagagagagagagacagaggcatttttggtcataaaatccacacag  72400
                                                                                      <---------ANAC58
                                                                                    ------>ZmHOX2a(1)
                                                                                    ================
                                                                                   --------->TOE2(2)
                                                                             --------->YAB1
                                                                             <---------ICU4
                                                                             --------->ATHB12
                             --------->AHL20(2)                      <---------ANAC58 <---------ANAC46
                             <---------AHL20(1)                      <---------ANAC58 <---------ANAC58
                             --------->AHL20(1)        <---------AHL20(1)    <--------HAHB4
<---------MYB46(3)           <---------AHL20(2)     --------->YAB1   <---------ANAC46<---------TOE1(2)
--------->MYB55(2)     --------->ANAC58             --------->AHL20(2)      --------->ICU4     -----
---------AtMYB61       --------->ANAC58<---------GLK1(2)--------->AHL20(2)  <---------ATHB12 -------
-------->ALFIN1        --------->ANAC46<---------ARR14(2)       --------->CCA1(2) <---------ANAC58
>ANAC46           <---------ARR14(2)   --------->ARR14(2)      --------->ARR11(3) <---------ANAC58
-ALFIN1    <-----------RAV1(2)        <------ZmHOX2a(1)--------->AHL20(1) --------->WOX13(1) <------
 
aggtggttcgacatccaggtgaatccaagtaataaattgcaggattctctctctataatatatatagatatagcttgcaatcatttcctgcgtttggatc  72500
                                                                                                <---
                                                                                         --------->At4g35610
                                                                                         <---------At4g35610
                                                                                         --------->ZAT2
                                                                                        ----------->RAV1(1)
                                                                                      --------->ZAT2
                                                                                      --------->At4g35610
                                                                                      <---------At4g35610
                                                                                   <---------At4g35610
                                                                                   <---------ZAT2 --
          --------->ETT(2)                  --------->MYB52(2)                     --------->ZAT2---
==HOX2a_HOX2a                 --------->ANAC58       ---------->DOF2               --------->At4g35610
->ZmHOX2a(2)          <---------LBD16 <---------TOE1(3)                 >>>>>>>>>TBF1----------->RAV1(1)
-->ARR14(2)      <----------DOF2      <---------TOE2(3)       ----------->GT1     ----------->RAV1(1)
---ARR14(2)  <---------TOE1(2)--------->ANAC58 --------->ALFIN1  ---------->DOF2<-------TEIL  ------
 
ggtctgggttttgtcgagggttttttggggaagacgaaattagggtttagttggggcaaagtaagtagtaaagaagaagaagatgcagcagcagcagtct  72600
<- Previous    Next ->

AGI:  At1g01150.1   
Description:  DNA binding / zinc ion binding. similar to TRFL10 (TRF-LIKE 10), DNA binding [Arabidopsis thaliana] (TAIR:AT5G03780.1); similar to hypothetical protein [Vitis vinifera] (GB:CAN80644.1); similar to unnamed protein product [Vitis vinifera] (GB:CAO23553.1); contains InterPro domain Homeodomain-related; (InterPro:IPR012287); contains InterPro domain SANT, DNA-binding; (InterPro:IPR001005); contains InterPro domain Homeodomain-like (InterPro:IPR009057); contains InterPro domain Zinc finger, FYVE/PHD-type; (InterPro:IPR011011)
Range:  from: 70115    to: 72138    Orientation: Reverse
Links:  TAIR  MIPS 
 
AGI:  At1g01160.1   
Description:  GIF2 (GRF1-INTERACTING FACTOR 2). similar to GIF3 (GRF1-INTERACTING FACTOR 3) [Arabidopsis thaliana] (TAIR:AT4G00850.1); similar to unnamed protein product [Vitis vinifera] (GB:CAO24305.1); contains InterPro domain SSXT (InterPro:IPR007726)
Range:  from: 72339    to: 74096    Orientation: Forward
Links:  TAIR  MIPS 
 
 
Please cite the corresponding publications when using AthaMap.