Search
 
   Position
Exon region
Intron region
UTR region
AGI
% Restriction to highly conserved TF binding sites (0-100)
 
Go to graphical and table display 

1        10        20        30        40        50        60        70        80        90        100 
                   --------->GLK1(2)
                   --------->ARR11(3)                                             ---------->DOF2
         --------->ANAC58                     <---------At4g35610           --------->AHL20(2)
         --------->ANAC58                   <--------P                      <---------AHL20(1)
      --------->ARR14(2)          <---------YAB1                            <---------AHL20(2)
      <---------ARR14(2)        --------->YAB1--------->At4g35610           --------->ARR11(3)
     <------ZmHOX2a(1)          --------->AHL20(2)            --------->AHL20(2) <---------AHL20(2)
--------->DOF2     <---------ARR11(3)  --------->DAG2   <---------ZAT6      --------->AHL20(1)
-------AHL20(2)    <-----------ARR10  ---------->DOF2 ----------->GT1       <---------ARR11(3)  <---
 
taaaaagaggaaacgaaacaaaaatctagccacaattataaaaaagggtagatgaattagtgaaaaaaaattcaaagaatatattaaaagaagggaagaa  13300
                     <---------AtMYB61
                 <---------ANAC58  --------->AHL20(2)
               <---------ARR11(3)  --------->YAB1                                             <-----
         --------->YAB1       --------->TOE2(3)                                             <-------
  ----------->GT1<---------ANAC58 <---------YAB1                                            <-------
---------->DOF2--------->ARR11(3)--------->AHL20(2)                  --------->ARR11(3)     <-------
-------ID1 ---------->DOF2    <---------DAG2                   --------->ARR11(3)  <----------DOF2
 
ggaaaaagaaaatcaaaagttcttgtggtctcaccttataatataagagagagagagggagagagagatgttgatattgaagtcttctttctcttgctgg  13400
                                                                                                   <
                                                                                                   -
                                                                                                   <
                                                                                                  ==
                                                                                                  <-
                                                                                               -----
                                                                                               -----
                        <---------WRKY18(1)                                                   <-----
                       --------->WRKY45                                                       ------
                       --------->WRKY12                                                      <------
                       --------->WRKY38(1)                                                   <------
                     <----------DOF2                                                        <-------
       <---------ANAC46----------->HVH21                                                <----------DOF2
----MYB46(3)   <-----------GT1                                                       --------->ARR11(3)
--ANAC46    <---------ARR11(3)                               --------->GLK1(2)       <---------ARR11(3)
--ANAC58    <---------GLK1(2)--------->AtLEC2   <---------YAB1                      <---------CCA1(2)
--ANAC58    --------->ARR11(3)            <------ZmHOX2a(1) <---------GLK1(2)      ------->TEIL-----
 
ttcgattgtttcttagattttcttctttgaccatgaaaatttagaggaaatatgaaaaccctagaatcggaagaaaactatatatgtatatctttccgtt  13500
 --------->AHL20(2)                                                                         <-------
---------------AGL15                                                                 ------>ZmHOX2a(2)
-------------->AGL15                                                                <------ZmHOX2a(2)
----------DOF2                                                                      --------->GLK1(1)
========================================================================MADS_MADS   <---------GLK1(1)
----------------AGL3                                                               --------->ARR11(3)
---->WRKY45                                                                        --------->ARR14(2)
---->WRKY12                                                                        <---------ARR11(3)
----MYB52(1)                                                                       <---------ARR14(2)
--->DOF5.7(2)             ---------->DOF2    <------ZmHOX2a(1)     <---------ANAC58<---------AGP1 <-
---At4g35610         ---------->DOF2      <---------ICU4           <---------ANAC58<---------ARR14(3)
-GAMYB            --------->ANAC58       <---------ATHB12      <---------ANAC58    <-----------ARR10
--ANAC46          --------->ANAC58 --------->ANAC58            <---------ANAC58    --------->GLK1(2)
---->WRKY38(1)    <---------TOE2(3)--------->ANAC58   <-----------------AGL3      <------ZmHOX2a(1)
 
gactttatatagaatgaaatcaaggaaagaaaagagctaagcaaatcaggacttagaactcaaattgggttcttgccaaacaagaggatctctctctttc  13600
                                                                                               -----
                                                                                               -----
                                --------->GLK1(2)                                       <---------ANAC58
                         <---------ANAC58                                               <---------ANAC46
                         <---------ANAC46                                      <---------ANAC46<----
                         <---------ANAC58                                 <------MYB83  <---------ANAC58
                        <------NtERF2                                     <------MYB46(1)      <----
---DOF2    ----------->GT1     <---------GLK1(2)                         <---------------AtSPL8<----
---------DOF2         <---------RAP2.6(2)                               <---------WOX13(1)   -------
 
tctttatgaagatgaagaaaaaatggtggcttgagattcttgatagagtttcaagacttagagagagagagcgagattggtaccgagtaatgcgtagggg  13700
       --------->CCA1(2)
     --------->YAB1
   <---------WOX13(1)     --------->At4g35610
<---------YAB1            <---------At4g35610
<---------ATHB12     <---------ANAC55(2)
->NtERF2             <---------TGA1a                                              --------->RVE1(1)
---->PCF2            --------->TGA1a    <---------YAB1                           --------->GLK1(2)
-----TCP20           --------->O2    <----------DOF2                             <---------ARR11(3)
-----PCF5            ===========================bZIP_DOF                         --------->ARR11(3)
-----TCP15(1)        <---------O2    ------>ZmHOX2a(1)             <------------CBF   <----------DOF2
-->ATERF1(1) *TSS<-----------HVH21---------->ID1              <----------DOF2   <---------GLK1(2)
 
cccatgaatgatatggttcgggtcatgtgagcttcttgtccttttcattaggcttcgaattagctctttgtattgaaatttcaaaatctctttatacata  13800
                                                                                                <---
                                                                                               <----
                                                                                               <----
                                                                                            ------>MYB83
                                                      <---------------AGL15                 ------>MYB46(1)
                                                      --------------->AGL15               --------->TOE2(3)
                                                <---------ICU4                            <---------MYB46(2)
                                      --------->GLK1(2)                                   <---------MYB59
                         ----------->GT1   <---------MYB52(1)   --------->ARR14(2)       <---------ANAC55(2)
                      <---------DEAR3(1) ----------->GT1        <---------ARR14(2)       --------->ANAC55(2)
     ------->TEIL  --------->ETT(2)   --------->ARR14(2)   <---------ATHB12            <-----------GT1
 ------->TEIL      <---------ETT(2)   <---------ARR14(2)   --------->ICU4      <----------DOF2 -----
 
tgtgtatgtatatgtttagttgtcgacggtgttaatttgagaatccgttaatcttttctctaatgagtatatgtgtgtgtttcttttttgttacctaatt  13900
                                                         <-------GAMYB
                                                        <------MYB46(1)
                                                        <---------MYB46(3)
                                                        <------MYB83
                                                    <-----------RAV1(1)
                                                 <---------ICU4
                                                 <---------AHL20(2)
                                                 -------->ATHB1
                                                 -------->HAHB4
                                                 --------->ATHB12
                                                 --------->ATHB51                          ---------
                                                --------->ICU4                             <--------
                                                <---------ATHB12                           ---------
                                                <---------YAB1       --------->YAB1       <---------YAB1
            --------->AHL20(2)        <----------DOF2   --------->MYB55(2)              --------->YAB1
------AHL20(2)                    ------->TEIL  <---------ATHB51     --------->AHL20(2) <---------ICU4
-----AHL20(2)                  <---------ANAC55(2) <---------YAB1    <---------AHL20(2)<---------AHL20(2)
-----AHL20(1)               --------->ICU4    <---------ICU4     --------->ICU4        <---------YAB1
---->AHL20(2)  <-----------GT1 <---------YAB1--------->ICU4   --------->ZAT6         --------->YAB1
 
tttttttaaaaacaattttttctattatctaattatgtatgctttctactaattattgttggttagcactaattaaaacaatttgaatttataattatat  14000
                                  <---------ARR14(2)
                                  <---------ARR11(3)
                       <---------LBD16
                      <---------LBD16<---------ANAC55(2)
                  ----------->HVH21--------->GLK1(1)
                  ------->GAMYB   --------->ARR14(2)                              ------>ZmHOX2a(1)
                 <---------MYB52(2)--------->CCA1(2)                           ------>ZmHOX2a(1)
        --------->MYB52(2)       <------ZmHOX2a(1)                          <-----------GT1
        --------->MYB46(2)    <-----------RAV1(2)                      <----------DOF2
        --------->MYB111(1) --------->GLK1(2)     -------->P        <-----------GT1
>AHL20(2)        <------------AtMYB77--------->ANAC55(2)         <---------AHL20(2)                <
-AHL20(2)      <-----------GT1--------->YAB1 <-----------GT1  ------->TEIL <-----------GT1      ----
>YAB1 <---------MYB52(1)--------->LBD16 ------->TEIL--------->TOE2(3)---------->ID1     --------->TOE2(3)
 
atagtttttgttagttagtaactgacccgggaatcaggatatgtatttatactaacctctatatgtatttttttcttttttcctcctctaacctatatgt  14100
                                                                                                   -
                                                                                              ------
                                                                               <---------ARR14(2)  -
                                                                          --------->ANAC46    <-----
                                     --------->KAN4(1)                    --------->ANAC58<---------AHL20(1)
                                     --------->HSFB2a(1)                  --------->ANAC58<---------AHL20(2)
                                     <---------KAN4(1)                   ------->TEIL     --------->AHL20(2)
                                     <---------HSFB2a(1)      --------->AHL20(2)          --------->AHL20(1)
                          <---------------AGL15    --------->ANAC58   --------->AtLEC2   --------->AHL20(2)
  <---------HSFB2a(2)     --------------->AGL15    --------->ANAC58 <---------AtLEC2   --------->TOE2(3)
  --------->HSFB2a(2)    ----------------->AGL3  ---------->DOF2--------->CCA1(2)   <-----------GT1<
-----------GT1         <-----------GT1--------->KAN4(2)   <---------AHL20(2)   --------->ARR14(2) --
--->TEIL        ------->TEIL        <---------KAN4(2)     --------->AHL20(2)  <---------CCA1(2)<----
 
atttaccagaaaacaaatgcacattttttccatgtatagaatattctattacaaaagcaatataaatatatgcatgcacgcatattttcacattaaatta  14200
<- Previous    Next ->

AGI:  At1g01030.1   
Description:  NGA3 (NGATHA3); transcription factor. similar to NGA1 (NGATHA1), transcription factor [Arabidopsis thaliana] (TAIR:AT2G46870.1); similar to AT1G01030 [Arabidopsis lyrata subsp. petraea] (GB:AAT72472.1); contains InterPro domain Transcriptional factor B3; (InterPro:IPR003340)
Range:  from: 11649    to: 13714    Orientation: Reverse
Links:  TAIR  MIPS 
 
 
Please cite the corresponding publications when using AthaMap.