AthaMap TU-Logo
Search
 
   Position
Exon region
Intron region
UTR region
AGI
% Restriction to highly conserved TF binding sites (0-100)
 
Go to graphical and table display 

1        10        20        30        40        50        60        70        80        90        100 
                                                              <---------ALFIN1
                                                        --------->MYB52(1)
                                                        ------>MYB46(1)
                                                        ------>MYB83
                                         <---------ANAC55(2) <---------ZAT14
                                         --------->ANAC55(2) -------->P
                                         --------->ANAC58    --------->ZAT14
                                         --------->ANAC46    ------>MYB83
                                  --------->YAB1      <---------MYB59
                                 <---------YAB1       <---------MYB111(1)
                                 --------->ICU4       <---------MYB46(2)
                                 ----------->GT1      <---------MYB52(2)
       <----------ID1       --------->ANAC55(2)      --------->ANAC55(2)                      <-----
   ---------->DOF2          <---------ANAC55(2)      --------->ANAC46                         ------
--->CCA1(2)               --------->YAB1 --------->ANAC58    ------>MYB46(1)            --------->ARR11(3)
>GT1--------->DAG2      ------->TEIL<---------YAB1 <-----------GT1<---------At4g35610   <---------ARR11(3)
 
tgatgcaaaagtgacaaaatttcgatgaatcatgtgatgataatacgaaatgatatacctaacctacactgctcattctacatttgaagaatatatacct  8295300
                         --------->ANAC55(2)
                         <---------ANAC55(2)
                       --------->AHL20(2)
                       <-----------GT1
                    <---------ICU4
                   --------->ICU4
               --------->LBD16                                      --------->ANAC58
              --------->HSFB2a(2)                                   --------->ANAC58
        --------------->AGL15                                       --------->ANAC46
        <---------------AGL15                                <---------YAB1
       ----------------->AGL1                              <-----------GT1
       <-----------------AGL2                             --------->ICU4
       ----------------->AG                          --------->ANAC58
       ----------------->AGL2                        --------->ANAC55(1)                     -------
       <-----------------AGL1                        --------->ANAC58                       --------
  <-------TEIL<---------HSFB2a(2)      <-------TEIL  --------->ANAC46----------->RAV1(1)    <-------
----MYB59    <---------LBD16    <-----------GT1      <---------ANAC55(2)                  <---------
--->TOE2(3)--------->GLK1(2)--------->AHL20(2)       --------->ANAC55(2)            ----------->GT1
 
aaatatacataccaattctgggataattacataatatacagtttcatattagtctcacgtaattacgattcacgacagtaagaagattagtttaaacggt  8295400
                                                                                  --------->ANAC58
                                                                                  --------->ANAC58
                                                                        --------->HSFC1(2)
                                                                        <---------HSFC1(2)
                                                                        --------->HSFB2a(1)
                                                                        <---------HSFB2a(1)
                                                                       <---------ARR11(1)
                         --------->AHL20(2)                            --------->ARR14(2)
                       --------->TOE2(3)                               ------->TEIL  ----------->RAV1(1)
                <---------ANAC55(2)                                    <-----------ARR10
          --------->AHL20(2)        --------->ANAC58                   <---------ARR14(2)
---->GT1  --------->AHL20(1)        --------->ANAC58                  <---------CCA1(2)
->ANAC46  <---------AHL20(1) <---------ICU4                           <---------ARR14(1)
--------AtSPL8  <---------YAB1      --------->ANAC46          <----------DOF2  --------->ANAC46
--GT1    <---------CCA1(2)<---------AHL20(2)                  --------------------->WRI1
 
acaaaacaattcatatattacgaaaacattaaatatcacacgaagagaagaaatatgcaaaacgtctttgctcgaatcttcgacgaagcaacatagtttt  8295500
               <---------YAB1
              <---------AHL20(1)
           --------->TOE2(3)                    --------->ANAC55(2)
        <-----------GT1                         <---------ANAC55(2)
     <---------ZAT6                           <-----------GT1
   <---------ANAC58     <----------TaMYB80--------->AHL20(2) <----------DOF2
   <---------ANAC46 ----------->GT1<-----------GT1----------->HVH21       --------->At5g28300
   <---------ANAC58 <---------ANAC46    <----------DOF2    ---------->ID1----------->GT1
 
tcatttgagtgtaacattatttttcgtaaattcccatttcacccttttattacatgacatttgtctttcactgagacagtaaaaactcaagtctaatttg  8295600
                                                            <------ZmHOX2a(2)
                                                          ------->GAMYB
                                                         --------->MYB46(3)
                                                        <---------TOE2(3)
                                                 <<<<<<<<<GATA-3
                                                 <<<<<<<<<GATA-2
                                <---------AHL20(2)   <---------MYB52(2)
                                --------->AHL20(2)*TSS --------->MYB52(1)
                                ----------->TBP  <<<<<<<<<GATA-4
                    <---------AHL20(2)           <<<<<<<<<GATA-1              --------->ZAT14
         <-------TEIL  <-----------GT1         --------->WOX13(1)             <---------ZAT14      <
       <---------ARR14(2)     ----------->TBP------------>CBF       ------->GAMYB    --------->ANAC58
       --------->ARR14(2)<-----------GT1    <-----------HVH21    --------->MYB52(1)  --------->ANAC58
 
gacatttgcatatacatactcatttttttctctatatatatagaccatgtcaatccactaacgatccctaaccgaaaacagagtagtcaagaaacagagt  8295700
                                                                    ------>ZmHOX2a(2)
                                                                    ==============================HOX2a_HOX2a
                                                                   ===============================HOX2a_HOX2a
                                                                   <------ZmHOX2a(2)
                                                                   --------->HSFB2a(1)
                                                                   --------->GLK1(1)
                                                                  <---------ARR11(1)
                                                                  <---------ARR11(3)
                                                                  --------->ARR14(2)
                                                        --------->KAN4(2)
                                                       <----------TaMYB80
                                                       <---------KAN4(1)
             ------>ZmHOX2a(2)                         --------->KAN4(1)         <----------DOF2
             <-------TEIL                              <---------HSFB2a(1)    --------->GLK1(2)
            <------ZmHOX2a(2)                      --------->LBD16<---------ARR14(2)
           ------->TEIL                          <---------LBD16  --------->ARR11(3)
           <---------ARR14(2)               --------->At4g35610   <-----------ARR10
           --------->ARR14(2)               <---------At4g35610  <---------CCA1(2)
      <---------AtLEC2                    <---------GLK1(2)      <---------ARR14(1)        ------>ZmHOX2a(1)
     <---------REM1(2)                  ------>NtERF2 ---------->TaMYB80     <---------GLK1(2)
 <-----------GT1                        --------->LBD16--------->HSFB2a(1)   --------->ARR14(2)
---------AHL20(2)   <---------AHL20(2)<---------LBD16 <---------KAN4(2)      <---------ARR14(2)
 
attttttctacatggatccatttttaattcagtccccattctccggcttctcaccggaatattctatcggatcttctccagattctttctcatcctcttc  8295800
                                                                                   --------->TOE2(3)
                                                                               ------->GAMYB
                                                                              --------->MYB46(3)
                                                                              <---------MYB52(2)
                                                                            ----------->RAV1(1)
                                                                         --------->AtLEC2
                                                                         --------->ANAC58
                                                                         --------->ANAC46
                                                                         --------->ANAC55(1)
                                                                         --------->ANAC58
                                                                        <---------LBD16
                                                                      <---------WRKY12
                                       <------ZmHOX2a(1)              <---------ZAT18            <--
                                    --------->At4g35610               <---------WRKY38(1)        ---
   <---------ICU4                 <-----------RAV1(2)                 --------->ZAT14        <------
 
ttctaacaattactctcttcccttcaacgagaacgactcagaggaaatgtttctctacggtctaatcgagcagtccacgcaacaaacctatattgactcg  8295900
                                                                                                ----
                                                                                           ---------
                                                                                          <---------ANAC46
                                                                                         ------>NtERF2
                                                                                         <---------LBD16
                                                                                         --------->ATERF1(1)
                                                                                         <------NtERF2
                                                                                       <---------DEAR3(1)
                                  ---------->DOF2                                 <---------ARR14(2)
                       --------->LBD16                                           <----------TaMYB80
                      <---------ANAC55(2)                                        <---------HSFB2a(1)
                   <---------ARR14(2)                                            --------->GLK1(1)
          ------>MYB83--------->ANAC55(2)                            ------>NtERF2--------->ARR14(2)
      --------->ARR11(3)        --------->ANAC58                   --------->RAP2.6(3) <---------RAP2.6(2)
      <---------ARR11(3)   --------->At4g35610                     --------->ATERF1(1) <---------RAP2.3(2)
      --------->ARR14(3)   <---------At4g35610                    <---------ATERF1(1) <---------LBD16
      <---------ARR14(3)<---------MYB52(1)                   --------->SPL7      <---------GLK1(1)
-------ARR14(2)    --------->ARR14(2)                     <---------ANAC58      ----------->ARR10
------>ARR14(2)<------ZmHOX2a(2)--------->ANAC58          <---------ANAC46   ----------->GT1<------NtERF2
---LBD16  ------>MYB46(1)--------->SPL7    --------->ZAT14<---------ANAC58--------->ALFIN1<---------DEAR3(1)
 
gatagtcaagaccttccgatcaaatccgtaagctcaagaaagtcagagaagtcttacagaggcgtaagacgacggccatgggggaaattcgcggcggaga  8296000
                                                               <----------DOF2
                                                             <------NtERF2  ---------->DOF2
                                                  --------->ANAC58         <------ZmHOX2a(2)
                                                  --------->ANAC58     --------->SPL7
                                       <---------SPL7       <---------RAP2.3(1)
                                      --------->HSFC1(2)    ------>NtERF2  =========================
                                      <---------HSFC1(2)   <---------RAP2.3(3)
                                      --------->HSFB2a(1)  <---------DEAR3(1)
    <-------TEIL                      <---------HSFB2a(1)  <---------RAP2.3(2)      <----------DOF2<
   --------->CCA1(2)      --------->ALFIN1       <---------LBD16     --------->TOE1(2)  --------->HSFB2a(2)
  --------->ARR11(1)   <---------TOE1(3)         --------->ZAT18     --------->TOE2(2)  <---------HSFB2a(2)
----->CCA1(2)          <---------TOE2(3)    ---------->DOF2<---------RAP2.6(2) <---------At4g35610 <
>LBD16       --------->MYB52(1)      --------->SPL7       --------->ATERF1(1)  <---------ZAT2      -
 
taagagattcgactagaaacggtattagggtttggctcgggacgttcgaaagcgcggaagaggcggctttagcctacgatcaagctgctttctcgatgag  8296100
                                                                              <---------MYB46(3)
                                                                             <--------P
                                                                            <-------GAMYB
          --------->GLK1(2)                                                <---------MYB46(3)
         <---------ARR14(2)                                                <------MYB46(1)     <----
         <---------GLK1(2)                                              <------ZmHOX2a(1)     <-----
         --------->ARR14(2)                                         <---------TOE2(1)         <-----
      <------NtERF2                                                 <---------TOE1(1)    <---------MYB46(3)
    <---------DEAR3(1)     <------NtERF2                           ------>MYB83          --------->ALFIN1
   ------>ZmHOX2a(1)     <---------ANAC46                          ------>MYB46(1)     <-------GAMYB
==========HOX2a_HOX2a    <---------DEAR3(1)              <---------AHL20(2)<------MYB83<---------MYB52(1)
---------ARR14(2)       <---------LBD16                 --------->AHL20(2)<---------AtMYB61   <-----
---------PCF2           <---------At4g35610      <---------ANAC46--------->TOE1(2)    --------->LBD16
-------->ARR14(2)     <---------DEAR3(1)      <----------DOF2    --------->TOE2(2)  <---------LBD16
 
agggtcctcggcgattctcaatttttcggcggagagagttcaagagtcgctttcggagattaaatatacctacgaggatggttgttctccggttgtggcg  8296200
<- Previous    Next ->

AGI:  At3g23240.1   
Description:  ATERF1/ERF1 (ETHYLENE RESPONSE FACTOR 1); DNA binding / transcription activator/ transcription factor. Identical to Ethylene-responsive transcription factor 1B (ERF1B) [Arabidopsis Thaliana] (GB:Q8LDC8;GB:Q9ZNR2); similar to ethylene-responsive factor, putative [Arabidopsis thaliana] (TAIR:AT1G06160.1); similar to unnamed protein product [Vitis vinifera] (GB:CAO71373.1); contains InterPro domain DNA-binding, integrase-type; (InterPro:IPR016177); contains InterPro domain Pathogenesis-related transcriptional factor and ERF, DNA-binding; (InterPro:IPR001471)
Range:  from: 8295651    to: 8296611    Orientation: Forward
Links:  TAIR  MIPS 
 
 
Please cite the corresponding publications when using AthaMap.

    printer-friendly version