AthaMap TU-Logo
Search
 
   Position
Exon region
Intron region
UTR region
AGI
% Restriction to highly conserved TF binding sites (0-100)
 
Go to graphical and table display 

1        10        20        30        40        50        60        70        80        90        100 
                                                              <---------ALFIN1
                                                        ------>MYB46(1)
                                                        ------>MYB83
                                         --------->ANAC55(2) ------>MYB83
                                         <---------ANAC55(2) ------>MYB46(1)
                                  --------->YAB1        --------->MYB52(1)
                                  --------->YAB5      <---------MYB52(2)
                                 ----------->GT1      <---------MYB59
                                 --------->ICU4       <---------MYB46(2)
                                 <---------YAB1       <---------MYB111(1)
                            <---------ANAC55(2)      --------->ANAC55(2)
       <----------ID1       --------->ANAC55(2)      --------->ANAC46--------->KAN1           ------
   ---------->DOF2        --------->YAB1 --------->ANAC58    --------->ZAT14                  <-----
--->CCA1(2)              <---------YAB5  --------->ANAC46    <---------ZAT14            <---------ARR11(3)
---RVE1(2)              ------->TEIL     --------->ANAC58    -------->P                 --------->ARR11(3)
>GT1--------->DAG2    --------->YAB5<---------YAB1 <-----------GT1<---------At4g35610  <---------KAN1
 
tgatgcaaaagtgacaaaatttcgatgaatcatgtgatgataatacgaaatgatatacctaacctacactgctcattctacatttgaagaatatatacct  8295300
                         <---------ANAC55(2)
                         --------->ANAC55(2)
                       --------->AHL20(2)
                       <-----------GT1
                     --------->WOX13(2)
                     <---------WOX13(2)
                    --------->YAB5
                    <---------ICU4                                  --------->ANAC46
                   <---------KAN1                                   --------->ANAC58
                   --------->ICU4                                   --------->ANAC58
               --------->LBD16                                --------->YAB5
              <---------HSFB2a(2)                            <---------YAB1
        --------------->AGL15                              <-----------GT1
        <---------------AGL15                             --------->ICU4
       ----------------->AG                              <---------WOX13(2)
       <-----------------AGL2                            --------->WOX13(2)
       ----------------->AGL1                        --------->ANAC46                        -------
       <-----------------AGL1                        --------->ANAC58                       --------
       ----------------->AGL2                        --------->ANAC58----------->RAV1(1)    <-------
  <-------TEIL--------->HSFB2a(2)      <-------TEIL  <---------ANAC55(2)                  <---------
--->TOE2(3)  <---------LBD16    <-----------GT1      --------->ANAC55(2)            ----------->GT1
----MYB59  --------->GLK1(2)--------->AHL20(2)       --------->ANAC55(1)        --------->YAB5
 
aaatatacataccaattctgggataattacataatatacagtttcatattagtctcacgtaattacgattcacgacagtaagaagattagtttaaacggt  8295400
                                                                                  --------->ANAC58
                                                                        <---------KAN1
                                                                        --------->KAN1
                                                                        --------->HSFC1(2)
                                                                        <---------HSFB2a(1)
                                                                        <---------HSFC1(2)
                                                                        --------->HSFB2a(1)
                                                                       ------->TEIL  ----------->RAV1(1)
                                                                       <-----------ARR10
                                                                       --------->ARR11(2)
                           <---------AHL12(2)                          <---------GATA12
                           --------->AHL12(2)                          --------->GATA12
                         --------->AHL20(2)                            <---------ARR11(1)
                       --------->TOE2(3)                               <---------ARR14(2)
                <---------ANAC55(2) --------->ANAC58                   --------->ARR14(2)
          --------->AHL20(1)        --------->ANAC46                  <---------CCA1(2)
---->GT1  --------->AHL20(2)        --------->ANAC58          --------------------->WRI1
->ANAC46  <---------AHL20(1) <---------ICU4                   <----------DOF2  --------->ANAC46
--------AtSPL8  <---------YAB1--------->RVE1(2)              <---------DOF5.7(1)  --------->ANAC58
--GT1    <---------CCA1(2)<---------AHL20(2)     --------->KAN1       <---------ARR14(1)
 
acaaaacaattcatatattacgaaaacattaaatatcacacgaagagaagaaatatgcaaaacgtctttgctcgaatcttcgacgaagcaacatagtttt  8295500
               --------->AHL12(2)
               <---------YAB1
               <---------AHL12(2)
              --------->AHL12(2)
              <---------AHL20(1)
              --------->AHL25(2)                --------->ANAC55(2)
              --------->AHL20(3)                <---------ANAC55(2)
              <---------AHL25(2)              <-----------GT1
              <---------AHL20(3)         <---------DOF5.7(1)
           --------->TOE2(3)            <----------DOF2
        <-----------GT1                 <---------DOF5.7(1)
     <---------ZAT6     <----------TaMYB80--------->AHL20(2)
   <---------ANAC58     --------->KAN1 <---------DOF5.7(1)   <----------DOF2               ---------
   <---------ANAC46 <---------ANAC46  <---------DOF5.7(1)  ---------->ID1 --------->At5g28300
   <---------ANAC58 ----------->GT1<-----------GT1----------->HVH21      ----------->GT1   <--------
 
tcatttgagtgtaacattatttttcgtaaattcccatttcacccttttattacatgacatttgtctttcactgagacagtaaaaactcaagtctaatttg  8295600
                                                            <------ZmHOX2a(2)
                                                          ------->GAMYB
                                --------->AHL12(3)       --------->MYB46(3)
                                <---------AHL12(3)      <---------TOE2(3)
                    --------->AHL20(3)           <<<<<<<<<GATA-1
                    <---------AHL20(2)           <<<<<<<<<GATA-4
                   <---------DOF5.7(1)           <<<<<<<<<GATA-3
       <---------ARR14(2)       ----------->TBP  <<<<<<<<<GATA-2    ------->GAMYB
       --------->ARR11(2)       <---------AHL20(2)   <---------MYB52(2)       <---------ZAT14
       <---------ARR11(2)       --------->AHL20(2)*TSS --------->MYB52(1)     --------->ZAT14
       --------->ARR14(2)<-----------GT1       --------->WOX13(1)<---------ARR11(2)                <
>WOX13(2)      <---------YAB5 ----------->TBP------------>CBF    --------->ARR11(2)  --------->ANAC58
-WOX13(2)<-------TEIL  <-----------GT1      <-----------HVH21    --------->MYB52(1)  --------->ANAC58
 
gacatttgcatatacatactcatttttttctctatatatatagaccatgtcaatccactaacgatccctaaccgaaaacagagtagtcaagaaacagagt  8295700
                                                                    ------>ZmHOX2a(2)
                                                                    ==============================HOX2a_HOX2a
                                                                   ===============================HOX2a_HOX2a
                                                                   --------->GLK1(1)
                                                                   --------->HSFB2a(1)
                                                                   <------ZmHOX2a(2)
                                                                  <---------ARR14(2)
                                                                  --------->ARR14(2)
                                                                  <---------ARR11(3)
                                                                  --------->GATA12
                                                                  <---------GATA12
                                                                  --------->ARR11(2)
                                                                  <-----------ARR10
                                                                  --------->ARR11(3)
                    <---------AHL25(1)                  --------->KAN4(2)
             <-------TEIL                              <----------TaMYB80
             ------>ZmHOX2a(2)                         --------->HSFB2a(1)
            <------ZmHOX2a(2)                          <---------KAN4(1)
           <---------ARR11(2)                          <---------KAN1
           --------->ARR11(2)                          <---------HSFB2a(1)       <----------DOF2
           ------->TEIL                                --------->KAN1         --------->GLK1(2)
           <---------GATA12                        --------->LBD16<---------ARR11(1)
           --------->ARR14(2)                    <---------LBD16  <---------RVE1(2)
           <---------ARR14(2)               <---------At4g35610   <---------ARR11(2)
           --------->GATA12                 --------->At4g35610  <---------ARR14(1)         <-------
      <---------AtLEC2<---------WOX13(2)  <---------GLK1(2)      <---------CCA1(2)         ------>ZmHOX2a(1)
     <---------REM1(2)--------->WOX13(2)------>NtERF2 <---------KAN4(2)      --------->ARR14(2)
 <-----------GT1    <---------AHL20(2)  --------->LBD16--------->KAN4(1)     <---------GLK1(2)
---------AHL20(2)  --------->AHL25(3) <---------LBD16 ---------->TaMYB80     <---------ARR14(2)
 
attttttctacatggatccatttttaattcagtccccattctccggcttctcaccggaatattctatcggatcttctccagattctttctcatcctcttc  8295800
                                                                                   --------->TOE2(3)
                                                                               ------->GAMYB
                                                                              <---------MYB52(2)
                                                                              --------->MYB46(3)
                                                                            ----------->RAV1(1)
                                                                         --------->ANAC58
                                                                         --------->AtLEC2
                                                                         --------->ANAC46
                                                                         --------->ANAC58
                                        <---------ARR11(2)               --------->ANAC55(1)     <--
                                       <------ZmHOX2a(1)                <---------LBD16          ---
      --------->KAN1                --------->At4g35610               <---------WRKY38(1)        ---
   --------->YAB5                 <-----------RAV1(2)                 <---------ZAT18            <--
   <---------ICU4             --------->YAB5                          --------->ZAT14            <--
--DOF5.7(1)                  <---------KAN1 --------->YAB5            <---------WRKY12       <------
 
ttctaacaattactctcttcccttcaacgagaacgactcagaggaaatgtttctctacggtctaatcgagcagtccacgcaacaaacctatattgactcg  8295900
                                                                                           ---------
                                                                                          <---------ANAC46
                                                                                         --------->ATERF1(1)
                       --------->LBD16                                                   <------NtERF2
                      --------->ANAC55(2)                                                <---------LBD16
                   --------->GATA12                                                      ------>NtERF2
                   <---------GATA12                                                    <---------RAP2.6(2)
                   <---------ARR11(2)                                             --------->ARR14(2)
                   --------->ARR11(2)                                            --------->GLK1(1)
          ------>MYB83<---------ANAC55(2)                                        <---------GLK1(1)
      --------->ARR14(3)          ---------->DOF2                                <----------TaMYB80
      <---------ARR14(3)   <---------At4g35610                       ------>NtERF2<---------ARR14(2)
      --------->ARR11(3)   --------->At4g35610                     --------->RAP2.6(3) <---------DEAR3(1)
      <---------ARR11(3)<---------MYB52(1)                         --------->ATERF1(1) <---------RAP2.3(2)
-------RVE1(2)--------->RVE1(2) --------->ANAC58                  <---------ATERF1(1) <---------LBD16
------>ARR14(2)    --------->RVE1(2)                          --------->DOF5.7(1)--------->KAN1 ----
------>ARR11(2)    --------->ARR14(2)                        --------->SPL7(1)   <---------HSFB2a(1)
-------ARR11(2)    <---------ARR14(2)                     <---------ANAC58      ----------->ARR10
-------ARR14(2)<------ZmHOX2a(2)--------->ANAC58          <---------ANAC46   ----------->GT1<------NtERF2
---LBD16  ------>MYB46(1)--------->SPL7(1) --------->ZAT14<---------ANAC58--------->ALFIN1<---------DEAR3(1)
 
gatagtcaagaccttccgatcaaatccgtaagctcaagaaagtcagagaagtcttacagaggcgtaagacgacggccatgggggaaattcgcggcggaga  8296000
                                                               <----------DOF2
                                                             <------NtERF2
                                                            <---------RAP2.3(1)
                                                  --------->ANAC58
                                                  --------->ANAC58
                                                 <---------LBD16       --------->SPL7(1)
                                       <---------SPL7(1)    ------>NtERF2   ---------->DOF2
                                      <---------HSFB2a(1)  <---------DEAR3(1)
                                      --------->HSFC1(2)   <---------RAP2.3(3)
    <-------TEIL                      --------->KAN1   --------->DOF5.7(1) <------ZmHOX2a(2)
   --------->CCA1(2)                  --------->HSFB2a(1)  <---------RAP2.3(2)      <----------DOF2<
  --------->ARR11(1)                  <---------HSFC1(2)  --------->ATERF1(1)  <---------At4g35610 <
  <---------GATA12        --------->ALFIN1       --------->ZAT18     --------->TOE2(2)  <---------HSFB2a(2)
 --------->KAN1        <---------TOE1(3)      --------->DOF5.7(1)    --------->TOE1(2)  --------->HSFB2a(2)
>LBD16                 <---------TOE2(3)    ---------->DOF2<---------RAP2.6(2) <---------ZAT2      -
----->CCA1(2)--------->MYB52(1)      --------->SPL7(1)--------->DOF5.7(1)  =========================
 
taagagattcgactagaaacggtattagggtttggctcgggacgttcgaaagcgcggaagaggcggctttagcctacgatcaagctgctttctcgatgag  8296100
                                                                              <---------MYB46(3)
                                                                        <------ZmHOX2a(1)
                                                                    <---------TOE1(1)
          --------->GLK1(2)                                         <---------TOE2(1)
         <---------ARR14(2)                                        ------>MYB83                <----
         <---------GLK1(2)                                         ------>MYB46(1)       --------->ALFIN1
         --------->ARR14(2)                               <---------AHL12(2) <--------P<---------MYB52(1)
      <------NtERF2                                      <---------AHL20(2) <-------GAMYB<---------MYB46(3)
    <---------DEAR3(1)     <------NtERF2                --------->AHL25(3) <------MYB46(1)    <-----
   ------>ZmHOX2a(1)     <---------ANAC46               --------->AHL20(2) <------MYB83<-------GAMYB
---------PCF2            <---------DEAR3(1)             --------->AHL25(1) <---------MYB46(3) <-----
---------ARR14(2)       <---------At4g35610             <---------AHL25(1)<---------AtMYB61   <-----
-------->ARR14(2)       <---------LBD16          <---------ANAC46--------->TOE2(2)    --------->LBD16
==========HOX2a_HOX2a <---------DEAR3(1)      <----------DOF2    --------->TOE1(2)  <---------LBD16
 
agggtcctcggcgattctcaatttttcggcggagagagttcaagagtcgctttcggagattaaatatacctacgaggatggttgttctccggttgtggcg  8296200
<- Previous    Next ->

AGI:  At3g23240.1   
Description:  ATERF1/ERF1 (ETHYLENE RESPONSE FACTOR 1); DNA binding / transcription activator/ transcription factor. Identical to Ethylene-responsive transcription factor 1B (ERF1B) [Arabidopsis Thaliana] (GB:Q8LDC8;GB:Q9ZNR2); similar to ethylene-responsive factor, putative [Arabidopsis thaliana] (TAIR:AT1G06160.1); similar to unnamed protein product [Vitis vinifera] (GB:CAO71373.1); contains InterPro domain DNA-binding, integrase-type; (InterPro:IPR016177); contains InterPro domain Pathogenesis-related transcriptional factor and ERF, DNA-binding; (InterPro:IPR001471)
Range:  from: 8295651    to: 8296611    Orientation: Forward
Links:  TAIR  MIPS  AIP 
 
 
Please cite the corresponding publications when using AthaMap.

    printer-friendly version